direct naar inhoud van Regels

Evenementen

Status: Vastgesteld
Idn: NL.IMRO.0848.BP650EVENEMENTEN-VA01

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

 

Artikel 1 Begrippen

In deze regels wordt verstaan onder:

 

plan:

de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0848.BP650EVENEMENTEN-VA01 met de bijbehorende regels en bijlagen.

 

ambulante handel:

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het verkopen en/of leveren van goederen vanuit een marktkraam of een mobiel verkooppunt aan personen die die goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit.

 

evenement:

een activiteit in de openlucht dan wel in al dan niet tijdelijke tenten of paviljoens, gericht op het bereiken van een algemeen of besloten publiek voor informerende, educatieve, sportieve, toeristisch-recreatieve, commerciële, sociale, culturele en/of levensbeschouwelijke doeleinden, alsmede kermissen, braderieën, snuffelmarkten, rommelmarkten, straatfeesten en festivals of daarmee te vergelijken activiteiten.

 

evenement categorie A:

een lokaal evenement met maximaal 5.000 bezoekers per dag.

 

evenement categorie B:

een lokaal evenement met maximaal 500 bezoekers per dag.

 

jaarmarkt:

een toeristisch-recreatief evenement al dan niet in combinatie met de verkoop van goederen/producten met maximaal 10.000 bezoekers per dag, dat eens per jaar plaatsvindt.

 

lokaal evenement:

een evenement dat qua karakter, uitstraling en werving voornamelijk gericht is op bezoekers uit de gemeente Son en Breugel.

 

weekmarkt:

de verkoop van goederen/producten op een markt, die eens per week wordt gehouden.

 

Artikel 2 Toepassingverklaring

Dit plan heeft betrekking op de volgende vigerende bestemmingsplannen van de gemeente Son en Breugel:

 

Naam bestemmingsplan

Datum vaststelling

Onherroepelijk

Son Zuid

10 maart 2010

10 juni 2010

Gentiaan

1 juli 2010

11 maart 2011

Breugel

15 juli 2010

21 oktober 2010

Son Midden

28 oktober 2010

14 december 2011

Driehoek

27 januari 2011

2 mei 2012

Son Centrum

31 maart 2011

23 mei 2012

Buitengebied

28 april 2011

12 juni 2013