Bebouwde kommen; herziening 2017

Status: vastgesteld
Identificatie: NL.IMRO.0848.BP150BEBOUWDEKOM-VA01
Plantype: gemeentelijke overheid/bestemmingsplan

Bijlagen bij de toelichting

 

 

Bijlage 1 Memo externe veiligheid

 

Bijlage 2 Zienswijzennotitie

 

Bijlage 3 Raadsbesluit bestemmingsplan Bebouwde kommen; herziening 2017