Klik hier voor de voorschriften behorende bij bestemmingsplan “Kanaalstraat e.o., 1e herziening” voor wat betreft het perceel Eindhovenseweg 17