Klik hier voor de voorschriften behorende bij bestemmingsplan “Traverse e.o., 1e herziening” voor wat betreft het Kerkplein